Станете член на нашата Занаятчийска-Група само на цена от 99 лв. на година

Какво е дизайн спринт?

Дизайн спринтът е четири дневен процес, с помощта на който разрешаваме проблеми, създаваме и тестваме нови продукти и подобряваме такива, които са вече на пазара. Чрез този процес съкращаваме месеци труд в рамките на няколко дни.

Как протича един дизайн спринт?

Дизайн спринтът е 4-дневен интензивен хакатон. На първия ден работим лично с Вас, за да дефинираме проблема, над който ще работим цялата седмица. През втория ден гласуваме над най-добрите решения над проблема и определяне на прототипа, над който ще работим. Ден 3 е свързан с изграждане на прототипа, след това се тества с реални потребители на ден 4.

Процес

Ние използваме съкратения вариант на дизайн спринт, който се различава леко с този от книгата на Джон. Ето и накратко какво Ви очаква.

Какви резултати да очакваме след Дизайн Спринта?

Крайната цел на всеки един Дизайн Спринт е създаването на high-fidelity interactive прототип, тестван от реални потребители, както и изготвянето на подробен план за работа в следващите две седмици.

Стъпки след Дизайн Спринта

На база разработения прототип и потребителксия Feedback, с който разполагате, вземането на решения и плануването на следващите стъпки става по-лесно. You could use a second sprint to iterate and polish the idea, bringing it very close to production-ready, or you could use the prototype to sell the idea further and develop the concept.

Свържете се с нас!